Актуални агро новини.ИАРА организира работна среща.

Във връзка със засиленият обществен интерес по отношение на опасностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България, ИАРА кани за участие в работна среща с ръководството, и други институции, която ще се проведе на 17.07.2017 г. от 11:00 часа в Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Целта на провеждането на работната среща е да се обсъдят възможностите за справяне с опасността от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България. Заболяването е включено в приложение № 1 на Наредба 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни. Целта е изграждането на стратегия за предотвратяване на възможностите от разпространение на това опасно заболяване, което би оказало неблагоприятно въздействие върху рибните ресурси.

 

, , fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));