Актуални агро новини.До 5 % от приходите на земеделска продукция се осигуряват от Югозападния регион.

99.5% от засетите площи със зърнено-житни и маслодайни култури са били реколтирани през 2016г. Този показател запазва нивото си от 2015г. Относителният дял на тези с пшеница е 66% от общите масиви със зърнено-житни култури, а на слънчоглед - 80% от насъжденията с маслодайни.

Реколтираните площи с пшеница и лимец на територията на България са над 1 000 000 ха, като най- големи са масивите в Североизточния и Северозападния регион на страната ни. Едва на 5-то място се нарежда Югозападния регион, към който спада и София - област. Това се дължи на размера на стопанствата. „Сегментът на стопанствата ту е макък и среден. Под 10 са крипните земеделци, които обработват над 8-10 хил. дка земя", коментира Петър Петров, миниджър продажби във фирма за земеделска техника.

На едно от последните места се нарежда регионът и при ечемика и ръжта, където съответно реколтираните площи са 5 768 и 1 098. При насъжденията със слънчоглед Югозападната част на България остава на последно място, където е изпреварена от Южен Ценрален район. Средните добиви за страната при пшеницата, ечемика, слънчогледа и рапицата се увеличават, докато за царевицата се запазват на нивото от 2015 година. Производството на зърнено- житни култури е било с 2% повече, а на маслодайни с над 9% спрямо 2015 година. „Интензитета на земеделието не е като този в регионите Добрич, Русе. Отчитаните средни добиви са 250 - 300 кг. зърно. Дори от чисто статистически план не повече от 2% до 5% от приходите на земеделска продукция в страната се осигуряват от регион Югозападен" , допълни Петър Петров.

Трудната земеделска ситуация в региона се обуславя от геогрфските му особенности. Запазва се тенденцията най- много площи да са наторени с азотни торове. При третиранията с пестициди най- често се прилагат хербициди.

Автор: Яница Марова