Актуални агро новини.Взимат мерки за замърсяването на река Луда Яна.

Експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха незабавна проверка по сигнал от кмета на с. Цар Асен за изтичане на дренажни води от водоем за богати разтвори в река Луда Яна. Сигналът е получен на 17.07.2017 г. в 17.15 ч. от тел.112.

В 18 ч. експертите са установили, че нивото на водоема за богати разтвори, стопанисван от „Еко Медет” ЕООД е повишено до кота 230 см и е започнало дрениране на вода в реката с дебит около 10 л/сек. При извършено замерване е установено наличие на мед над допустимите норми в дренираните води. Причината е аварирала помпа. Предприети са спешни мерки за подмяната й с резервна, която също е аварирала. РИОСВ е предписала спешно изграждане на  предпазен борд, за да не се допусне преливане.

Екоинспекцията  уведоми за инцидента РЗИ и областния управител на Пазарджик.

Рано тази сутрин е сформирана работна група от служители на „Панагюрска медна компания” и „Еко Медет” ЕООД  за доставка и монтаж на високонапорна помпа. Изграден е предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на приливната стена.  В 13 ч. помпата е пусната в действие. Изпомпването на дренажните води продължава. Експертна работна група осъществява контрол за изпълнение на дадените предписания.

Експертите на РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС днес извършиха нов оглед на речното корито. Взети са водни проби от три точки – преди и след смесването на дренажните води, както и от р. Луда Яна при с. Росен. На място са измерени активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост. Предстои анализ в акредитирана лаборатория.

По искане на РИОСВ и по разпореждане на областния управител на Пазарджик от ВЕЦ „Черногорово” в р. Луда Яна ще бъдат пренасочени допълнителни водни обеми като мярка за ограничаване на замърсяването.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));