Актуални агро новини.Тютюнът да бъде равнопоставен на всички останали браншове от сектор земеделие.

Тютюнът да бъде

равнопоставен на всички останали браншове от сектор земеделие на европейско ниво. Около тази позиция са обединени организации на тютюнопроизводителите и преработвателите относно бъдещата Обща селскостопанска политика. Темата е основен акцент на първото работно заседание в Рим на Ел Ти - Европейската междубраншова организация в сферата на суровия тютюн.

Срещата в Италия включва няколко тематични панела – пазари, качество на суровината и рентабилност. И не на последно място - предизвикателствата и рестрикциите , които се упражняват върху сектора от страна на международни институции и неправителствени организации. Цветан Филев в телефонно интервю с подробностите.

Интервю с Цветан Филев, президент на УНИТАБ гледайте в новините на телевизия Агро ТВ.

Автор: Цветелина Влайкова