Актуални агро новини.Екоинспектори провериха морските курорти за нарушения с екзотични и защитени животни.

Експерти от

Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) във Варна и Бургас провериха морските курорти за нарушения с екзотични и защитени животни. Проверките бяха разпоредени от министъра на околната среда и водите Нено Димов във връзка със зачестили сигнали за използване на такива видове като атракция по Черноморието.

Експертите на РИОСВ-Варна са обходили търговската част на курорта „Златни пясъци“. На пешеходната алея в централната част на комплекса е установен атракцион на екзотични видове папагали, с които се правят снимки с туристи. Извършена е проверка на документи, които доказват законния произход на птиците – собствениците са представили задължителните регистрационни карти за притежание на такъв вид (издадени по реда на Закона за биологичното разнообразие).

Изложени са били шест птици от видовете: Червена ара (Ara macao), Военна ара (Ara militaris) , Зеленокрила ара (Ara chloropterus), Синьожълта ара (Ara ararauna), Жълтокачулато какаду (Cacatua galerita) и Еклектус (Eclectus roratus). Всички екземпляри в атракциона са трайно маркирани, чрез затворени пръстени. Видовете Червена ара и Военна ара, са включени в Приложение А на Регламент 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, за които са представени сертификати по CITES, с право на излагане с търговски цели. По време на проверките на РИОСВ-Варна не са констатирани нарушения.

РИОСВ-Бургас инспектира плажовете в Черноморец по сигнал за използване на папагал за снимки и проявена жестокост към животното. Проверени са два плажа в курортния град, но не е установено лицето, срещу което е бил подаден сигналът.

Предстои проверките да продължат по всички комплекси и курортни селища, а резултатите ще бъдат публично оповестени. Хуманното отношение при отглеждането на животни се регламентира в Закона за защита на животните, затова екоинспекциите правят съвместни проверки с дирекциите по безопасност на храните в областните градове.

През последните години не са констатирани случаи на атракции със защитени видове животни по чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие, които са включени в Приложение №3 на същия закон. Установени са видове, включени в приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) – змии, папагали, игуани и др. Според закона за биологичното разнообразие те подлежат на регистрация и собствениците на тези животни трябва да имат регистрационни карти, издадени от директора на съответната РИОСВ за законно притежаване на такива екземпляри. При проверките са били санкционирани граждани, които нямат регистрационни карти. Дивите животни, които не попадат в Приложенията на CITES, подлежат на регистрация по Закона за защита на животните. Техните собственици също се проверяват за притежаване на регистрационни карти.

Многобройни са случаите през годините на нерегламентирано притежаване на животни от разред Примати и по-точно маймуни от вида Зелена морска котка. По чл. 21 от Закона за защита на животните не се допускат внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на маймуни от разред Примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове. При проверките през предходните години РИОСВ-Бургас е конфискувала в полза на държавата над десет екземпляра от горепосочения вид, които са настанени за отглеждане при подходящи условия в различни зоопаркове в страната. На нарушителите са съставени Актове за установените административни нарушения. В резултат на засилените проверки от екоинспекцията случаите на нерегламентирано притежаване на екземпляри от разред Примати драстично са намалели. През този сезон, както и през 2016 г., няма такива случаи.