Актуални агро новини.Подписано споразумение между отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас.

Отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас, подписаха план за организиране на взаимодействие през 2017 за прилагане на единна процедура за действие при работа с китоподобни.

Опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми. Ефективно противодействие на закононарушенията и престъпленията свързани с възпрепятстване на устойчивото развитие на рибните ресурси. Двете страни ще обменят информация за резултатите от проведени самостоятелни мероприятия, както и при актуализиране на международната и националната нормативна уредба , включително и европейски директиви и регламенти, свързани с рибарството.