Актуални агро новини.Извършени проверки на язовир Мандра и езерото Вая.

На 17.07.2017г. служители на сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ и служители на Регионалната лаборатория Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда, са извършили пробонабиране на водни проби от ез. Вая във връзка с програмата за мониторинг на повърхностни води. В хода на извършване на пробонабирането инспекторите на РК Бургас са намерени и извадени 320 метра хрилни мрежи в работно положение, оставени на съхранение в сектор РК Бургас. Съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител. Уловената риба от вида „сребриста каракуда“, е върнат а обратно във водата.

След подаден сигнал на 19.07.2017 г. са извършени нощни проверки на яз. Мандра и ез. Вая с патрулна лодка ИАРА 29 от служители на сектор „Рибарство и контрол“ Бургас и доброволни сътрудници. Общо намерени и извадени от двата водни обекта са 530 метра хрилни мрежи, оставени на съхранение в сектор РК Бургас.

Рибата от вида „сребриста каракуда“ е върната жива обратно във водата. Съставени са два броя констативни протоколи срещу неизвестен извършител. Сектор РК Бургас работи денонощно съвместно със сътрудници и доброволци за пресичане на незаконния и нерегламентиран риболов във водоемите на област Бургас. Подновен е и планът за контрол с Изпълнителна агенция по горите и е съставено споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Горските служители и инспекторите на ИАРА ще извършват ефективно противодействие на нарушенията съгласно периодично изготвяни планове за съвместно взаимодействие.

, 'facebook-jssdk'));