Актуални агро новини.Захарта на едро промени цената си в 9 области.

1,60 лв./кг е средната цена на едро на захарта в страната. Данните са за периода 12 – 19 юли. По области, продуктът се търгува на цени от 1,42 лв./кг (Добрич) до 1,86 лв./кг (Враца). В девет от областите, в които е налице предлагане на едро, се регистрират разнопосочни изменения на цените на седмична база, в границите от -3,7% (София) до +8,2% (Бургас).

Цените на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 1,54 лв./кг (София) до 1,77 лв./кг (Разград и Търговище). Седмични ценови изменения се наблюдават в четиринадесет области, като в десет от тях стойностите се повишават от 1,2% (Пазарджик) до 5,2% (Бургас, Сливен и Ямбол), докато в други четири е налице понижение, с между 1,2% и 3,6%, най-съществено в Шумен. В резултат, средната за страната цена на дребно на захарта в големите супермаркети се покачва с 1 ,2% спрямо предходния седмичен период, до 1,67 лв./кг.

Предлагането на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовите граници от 1,69 лв./кг (София) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). В четири области е налице седмично ценово изменение – повишение в Пловдив – с 1,1% и понижение в Хасково, Варна и София, съответно с 2,7%, 2,8% и 3,4%. Това не се отразява на средната цена за страната и тя се запазва на ниво от 1,81 лв./кг.

През наблюдавания период цените на захарта в ДТО са средно с 0,14 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Пловдив – 0,32 лв./кг. В област Търговище цената на захарта в по-малките магазини е по-ниска спрямо тази в големите търговски вериги с 0,02 лв./кг.

 

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,07 лв./кг за ГТВ и 0,21 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в област Плевен – 0,20 лв./кг, а за по-малките магазини – в Пловдив – 0,48 лв./кг. В три области средните цени на дребно на продукта в ГТВ са с до 0,22 лв./кг (Бургас) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО в Бургас, където продуктът се предлага на цена с 0,06 лв./кг под тази на едро в същата област.