Актуални агро новини.Нивата на реките леко се повишават.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменение през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до +21 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на Искър, Янтра и Арда. Почти всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -27 см до +21 см;

Черноморски басейн: колебания от -4 см до +3 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -13 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните часове утре заради валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните течения на реките Лом, Огоста, Искрецка, Малък Искър (притоци на река Искър), както и в горните течения на реките Вит и Осъм. През нощта и през деня на 27 юли вследствие на валежи се очакват по-значителни повишения в горните и средните течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра (в горното течение на основната река при гр. Велико Търново, както и във водосборите на притоците й – реките Лефеджа и Росица). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на Искър прогнозира, че водните количества днес, на 26 и 27 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива ще останат без промяна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на Янтра прогнозира, че прогнозираните водни количества за следващите два дни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в горното течение на основната река при Габрово и във водосборите на притоците й – Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на Русенски Лом прогнозира, че прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата ще останат без съществени изменения. В периода 26-29 юли се очакват краткотрайни повишения на речните нива, като по-съществени ще са в периода 27-29 юли във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива в горните и средните течения на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през следващите два дни ще има повишения на водните нива. Те ще се наблюдават следобед на 26 юли в горното течение на река Арда, в сутрешните часове на 27 юли – в горното течение на река Тунджа, както и в горното и средното течение на Марица, във водосборите на родопските и старопланинските й притоци – реките Очушница, Мътивир, Стара река Костенецка, Яденица, Чепинска, Тополница, Луда Яна.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира , че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на Черна река при Смолян има вероятност да премине жълтия праг на внимание следобед или вечерта на 27 юли.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 26-ти и в сутрешните на 27 юли се очакват краткотрайни повишения на нивата във водосборите на реките Доспат, Места – във водосборите на рило-пиринските й притоци, Струма – във водосборите на притоците й Рилска река и Сушичка.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 25 юли 2017 г. НИМХ издава жълт код (първа степен) за опасно високи температури за Централна и Източна България, с изключение на областите Добрич, Варна и Бургас. Максималните температури ще са 35-37°.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.07.2017 г. е 4 363,0 млн. м3 и представлява 67,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 86,8% от общия им обем; напояване – 51,6% от общия им обем; енергетика – 75,7% от общия им обем.