Актуални агро новини.Нерегламентирана продажба на маломерен калкан.

Служители от сектор ОКА , ГД РК съвместно със служители на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас извършиха проверки за нерегламентирана продажба на риба на пътя Бургас – Айтос. Беше съставен констативен протокол и акт за установяване на административно нарушение за продажба на риба от вида калкан без търговски документ и с размери под минимално допустимите. Рибата е иззета и предадена на Социален патронаж-Бургас.