Актуални агро новини.Леко понижение в средната цена на едро при бялата кристална захар.

През наблюдавания период (19 – 26 юли 2017 г.) средната цена на едро на бяла кристална захар за страната отбелязва леко понижение, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти се задържат на нивата от предходната седмица.

На тържищата в различните области захарта се търгува в ценовия интервал от 1,40 лв./кг (Пловдив) до 1,86 лв./кг (Враца). В сравнение с предходната седмица, в шест области се наблюдава понижение на цените на продукта от 0,6% до 5,2% (най-чувствително в София), а в Добрич и Русе – повишение , съответно с 0,7% и с 1,9%. В резултат, средната цена на едро за страната намалява с 0,6% на седмична база, до 1,59 лв./кг.

Предлагането на захарта в големите супермаркети е на цени от 1,58 лв./кг (Перник) до 1,75 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград и Смолян). В шест области се наблюдават разнопосочни ценови колебания спрямо предходната седмица, в границите от -1,7% (Търговище) до +5,2% (София), които се компенсират и средната цена на едро на захарта за страната остава 1,67 лв./кг.

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в диапазона от 1,69 лв./кг (София) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). Единствено в област Варна се отчита ценова промяна на седмична база – понижение с 1,1%, което не се отразява на средната цена за страната и тя се задържа на ниво от 1,81 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,14 лв./кг над тази в големите супермаркети, като маржът достига до 0,32 лв./кг в Пловдив.

Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно е средно 0,08 лв./кг за ГТВ и 0,22 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в Пловдив и Плевен – 0,20 лв./кг, а за по-малките магазини – в Пловдив – 0,52 лв./кг. В областите Враца и Бургас цените на дребно в ГТВ са съответно с 0,14 лв./кг и 0,22 лв./кг по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО в област Бургас, където продуктът се предлага на цена, с 0,06 лв./кг под тази на едро в същата област.