Актуални агро новини.Незначително повишение в цената на едро на яйцата.

През периода на наблюдение (19 – 26 юли 2017 г.) средната цена на едро на яйца за страната отбелязва леко повишение спрямо предходната седмица, докато цените на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти остават без промяна.

По области, яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0,16 лв./бр. (Плевен) до 0,19 лв./бр. (Русе и Смолян). В сравнение с предходната седмица, в четири области продуктът поскъпва в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,03 лв./бр., а в Пловдив и Шумен - поевтинява с по 0,02 лв./бр. В резултат, средната стойност за страната се увеличава с 0,01 лв./бр., до 0,18 лв./бр.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в големите търговски вериги (ГТВ) остават 0,25 лв./бр. за размер M и 0,28 лв./бр. за размер L.

Цените на яйца – размер M в ГТВ се движат в интервала от 0,21 лв./бр. (Добрич) до 0,28 лв./бр. (София). Седмично колебание на стойностите се отчита единствено в Добрич – понижение с 0,01 лв./бр.

Предлагането на яйца – размер L в големите супермаркети е в ценовите граници от 0,25 лв./бр. (Смолян и Шумен) до 0,30 лв./бр. (Кърджали, Русе и Хасково). Само в две области са налице ценови отклонения на седмична база, като в София продуктът поевтинява с 0,01 лв./бр., а във Варна – поскъпва с 0,01 лв./бр.

Средно за страната, цената на яйца – размер М в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на ниво от 0,22 лв./бр. По области, стойностите варират от 0,19 лв./бр. (Благоевград, Кюстендил и Русе) до 0,25 лв./бр. (Видин , Враца и Монтана), без седмични изменения.

Предлагането на яйца – размер L в по-малките магазини е в ценовия диапазон от 0,21 лв./бр. ( Благоевград, Добрич, Кюстендил и Русе) до 0,27 лв./бр. (Видин, Враца и Монтана). Промяна на седмична база се отчита единствено в София – намаление с 0,01 лв./бр., което не се отразява на средната цена за страната и тя остава 0,24 лв./бр.  

През наблюдавания период средните за страната цени на дребно на яйца в големите супермаркети са по-високи от тези в по-малките търговски обекти – с 0,03 лв./бр. при размер М и с 0,04 лв./бр. при размер L, като и при двата размера най-голям марж се отчита в Русе - 0,07 лв./бр. за размер М и 0,09 лв./бр. за размер L.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,07 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО, като най-голяма разлика е налице за големите супермаркети в София – 0,10 лв./бр., а за по-малките магазини във Враца и Монтана - 0,08 лв./бр.