Актуални агро новини.Започва рехабилитацията на ВиК мрежата на Долна Митрополия.

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и кметовете на Долна Митрополия и Плевен Поля Цоновска и Георг Спартански направиха първа копка на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата на община Долна Митрополия. Строителните работи са част от интегрирания воден цикъл на Плевен-Долна Митрополия, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. На церемонията присъстваха управителят на Плевенска област Мирослав Петров, депутати, представители на фирмите-изпълнители и на експлоатационните дружества.

Това е най-мащабният проект от новия програмен период в сектор „Води“ и по него ще бъдат изградени над 76 км водопровод, 85,4 км битов канал и 2,3 км дъждовна канализация, каза зам.-министър Живков.

Общият размер на инвестицията е 117 150 300 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ възлиза на близо 88 млн. лв. Общо 12 686 жители  ще ползват по-качественото водоснабдяване, над 111 300 ще бъдат с подобрено пречистване на отпадъчните води, което определя проекта като инвестиция в здравето на хората от региона.

По проекта ще бъде изцяло модернизирана и ПСОВ-Плевен, въведена в експлоатация през 1990 г. След реконструкцията тя ще поеме отпадъчните води на още 4 населени места – градовете Долна Митрополия и Тръстеник и селата Ясен и Буковлък. Предвижда се анаеробно стабилизиране на получените утайки и производство на биогаз, който ще постъпва в инсталация за производство на ток и топлинна енергия за нуждата на  пречиствателното съоръжение.

Важна част от проекта е изграждането на ВиК мрежата на Ясен, Буковлък и Тръстеник, разположени по поречието на р. Вит и в нейния водосбор. Това ще гарантира снабдяването на населението с чиста питейна вода, по-малко загуби по мрежата и качествено пречистване на отпадъчните води.

Кметът на Плевен Георг Спартански посочи, че проектът е не само от българско, но и от европейско значение и призова всички да обединят усилия за предстоящата сериозна работа.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));