Актуални агро новини.ЕК стартира допитване за промени по веригата за доставки на храни.

Европейската комисия

стартира допитване до страните-членки за промени по веригата за доставки на храни. Идеята е да се намалят нелоялните търговски практики и да се засили сътрудничеството между производителите и прозрачността на пазара.

Сред целите на инициативата "Подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни", е да се увеличат и доходите на фермерите, както и да се постигне по-голяма устойчивост на селскостопанския сектор спрямо нестабилността на цените. Ще се работи и за насърчаване на заетостта в селските райони и за по-справедливо разпределение на добавената стойност, генерирана от веригата за доставки. Стартираната публична консултация ще бъде отворена за период от 3 месеца. Инициативата и допитването са в резултат на препоръките на Специалната група за селскостопанските пазари, публикувани през ноември миналата година. Към тези препоръки с призиви за мерки срещу нелоялните търговски практики се присъединиха и Съветът на министрите, както и Европейският парламент. В отговор на тези призиви и препоръки Европейската комисия се ангажира да предприеме действия за подобряване на позицията на фермерите във веригата на хранителните продукти.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));