Актуални агро новини.Търговските вериги в България имат желание да се снабдяват с устойчиво добити морски продукти.

Устойчивостта на морската храна се оказва относително важна тема за търговските вериги в България, показват данните от проучване на природозащитната организация WWF. В него участваха шест от най-големите вериги супермаркети и хипермаркети с общо 312 обекта, представляващи над 70% от пазарния дял на търговските вериги за модерна търговия в страната по данни на ICAP България за 2016 г.

Проучването показва, че търговските вериги в България отчитат тенденцията за увеличаване на потреблението на храни със сертификати за устойчивост, насочени към опазването на околната среда и разумното използване на природните ресурси. Предлагането на устойчиво добити риба и морски деликатеси може да се превърне във важен елемент от бизнес стратегиите на водещите български вериги.

Половината от анкетираните вериги магазини имат ясно установени практики относно произхода или сертификацията на рибата и морските деликатеси. За една трета от участвалите вериги основен фактор е цената на рибата да е изгодна и да има добро качество, независимо от начина на улов.

Всички вериги заявяват, че следят за наличието на обозначение на страната на произход на рибните продукти в магазините си. За наличие на етикети със сертификат на рибните продукти в магазинната мрежа следят половината от веригите. Половината вериги посочват, че следят да не се предлагат застрашени видове риба в техните магазини.
 
На базата на проучването WWF изготви конкретни  препоръки към търговските вериги, участващи в проучването. Една от конкретните стъпки, които биха могли да предприемат, е да повишат дела на продуктите с обозначение ASC (аквакултурен произход), MSC (див улов) или Organic. Това са трите сертификата, които WWF препоръчва. Според данните от веригите в момента едва 3% от предлаганите продукти носят един от тези сертификати. За сметка на това 42% от общия обем продукти са обозначени с някой от следните сертификати: Friends of the Sea, Dolphin Safe, GLOBAL G.A.P. Aquaculture Standard, които не са достатъчна гаранция за устойчивост според стандартите на WWF, а 55% от продуктите нямат никакъв сертификат.

„Работата ни с потребителите показва, че въпросът за устойчивостта на храните е важен за тях. Все повече българи се замислят за отражението на потребителския им избор върху околната среда. Ако искат да бъдат в крак с времето, търговците трябва да отговорят на тази промяна в търсенето. WWF помага в този процес, предоставяйки препоръки за избора на риба в удобен формат в потребителския наръчник Рибен буквар 2.0. Работим едновременно с потребителите и с бизнеса,“ добави ръководителят на WWF.

Вижте повече в рубрика Актуално на портала...

, 'facebook-jssdk'));