Актуални агро новини.Разширен списък на инвазивните животински и растителни видове публикува ЕС.

Нов и разширен списък на инвазивните животински и растителни видове публикува Европейският съюз. С него се забраняват търговията, разселването, засаждането и развъждането на общо 48 вида.

Сред новите 11 вида, включени в списъка, са ондатрата, позната и като мускусен плъх, както и нилската гъска. За Енотовидното куче забраната влиза в сила чак от 2019 година.

В някои страни-членки Енотовидното куче, чиято родина е Япония, е било разселено в средата на миналия век с цел добив на козина. По-късно са изградени и ферми. Тези страни, сред които са Румъния и Полша, възнамеряват да поискат изключение, което да им разреши отглеждането на животните в специализирани стопанства.

По данни на Европейската комисия повечето от животинските и растителни видове в списъка вече са толкова разпространени на Стария континент, че се смятат за тукашни. Много е вероятно тези видове да не могат да бъдат изкоренени, без това да доведе до огромни разноски, признават от Брюксел. Те са били включени в списъка, за да се спре внасянето на нови екземпляри и да се ограничи по-нататъшното им разпространение.

Според експерти, инвазивните видове са една от причините за намаляването на биоразнообразието на Стария континент. Те заемат жизненото пространство на местните видове и постепенно ги изтласкват.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));