Актуални агро новини.Предвижда се реформа в ССА.

Предвижда се изцяло нова реформа в Селскостопанска академия, заяви председателят й проф. Васил Николов. По думите му сегашният проект за обединение на Институтите в три научно-приложни центъра няма да се състои.  Визията на проф. Николов е за запазване броя на Институтите и на работещите в тях.

Според Николов е необходима нова структура на финансиране. В момента земеделското министерство заделя бюджет за Академията. Той стига основно за заплати на работещите. Приходите от Институтите отиват в общото перо, а не остават при тях. От общия бюджет се вземат за попълване на дупките в непечелившите Институти. Идеята е приходите да останат в звената, като те заделят около 25% от печалбата си в общ гаранционен фонд. Парите от него ще се използват за научни цели и за запазване на българския генофонд.

Предвижда се и засилване на партньорството между Институтите. Да разработват общи проекти, да ползват помежду си техническата база и да имат възможност да кандидатстват по европейски поректи.

Автор: Данаил Андреев

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));