Актуални агро новини.Няма промяна в средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно.

През анализирания период (9 – 16 август 2017 г.) средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети бележи леко понижение.

На тържищата в различните области захарта се търгува в ценовия интервал от 1,43 лв./кг в Добрич и Пловдив до 1,97 лв./кг в Бургас. В единадесет от областите се наблюдават разнопосочни седмични изменения на цените в границите от -2,5% (Кърджали) до +2,1% (Пловдив), които се компенсират и средната стойност за страната остава 1,59 лв./кг.

Цените на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 1,55 лв./кг (Пловдив) до 1 ,75 лв./кг (Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Смолян). В четиринадесет области се отчита понижение на стойностите спрямо предходния седмичен период, достигащо до 3,7% в Добрич, а единствено във Варна - повишение, с 1,8%. В резултат, средната стойност за страната намалява с 1,2% на седмична база, до 1,66 лв./кг.

В другите търговски обекти (ДТО) захарта се предлага на цени от 1,70 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). Единствено в област София е налице седмично ценово изменение – понижение с 3,9%, което не се отразява на средната цена за страната и тя се запазва на ниво от 1,81 лв./кг.

През наблюдавания период цените на захарта в ДТО са средно с 0,15 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Пловдив – 0,37 лв./кг.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,07 лв./кг за ГТВ и 0,22 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в област Плевен – 0,22 лв./кг, а за по-малките магазини в Пловдив – 0,49 лв./кг. В област Бургас средните цени на дребно на продукта са съществено по-ниски от тази на едро - с 0,40 лв./кг за ГТВ и с 0,19 лв./кг – за ДТО. Подобна е ситуацията и в ГТВ във Враца, където цената на захарта е с 0,07 лв./кг по-ниска от тази на едро.