ИАРА
Актуални агро новини.ИАРА установи нарушения в търговската мрежа.

При извършена проверка в

търговската мрежа на град Оряхово на 18.08.2017 г.,
служители от отдел „Рибарство и контрол - Западна България“ , област Враца са установили административно нарушение по смисъла на чл. 38, ал. (1).

Заловено е лице, извършващо продажба на риба с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно приложение № 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение.
Иззетата риба от вида шаран е дарена в Дом за деца лишени от родителски грижи „Асен Златаров“ град Враца.