Актуални агро новини.До края на годината палмовото масло ще изчезне от фуражите за едър рогат добитък в Швейцария.

До края на годината палмовото масло ще изчезне от фуражите за едър рогат добитък в Швейцария. За това се споразумяха членовете на швейцарския съюз на млекопроизводителите.

Съгласно договореност между млекопроизводителите и двете най-големи швейцарски фирми за фуражни смески, палмовото масло ще бъде заменено предимно с рапично масло. Добавянето на рапичния продукт от местно производство, както и закупено от Европейския съюз, ще доведе до поскъпване на фуражите, но то няма да е съществено. Експертите изчисляват един рапен, стотната част на швейцарския франк, на килограм специализиран фураж за млечни крави. Компаниите за хранителни смески и търговците на едро са се споразумели да поемат тези разходи, което означава, че фермерите няма да плащат повече, а млякото няма да поскъпне. Стопаните на млечни крави изтъкват, че и досега количествата палмово масло, използвани във фуражите, са били много малки. Въпреки това на мнозина не допада фактът, че в смеските е има съставка с оспорван имидж, който разваля доброто име на швейцарските млечни продукти.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));