Борса
Борса

Актуални агро новини.Цената на рафинираното слънчогледово олио на дребно има леко повишение.

През анализирания

период (16 – 23 август 2017 г.) средната цена на едро на рафинирано слънчогледово олио за страната се понижава спрямо предходния седмичен период, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти отбелязват леко повишение.

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата в страната варират от 1,80 лв./литър (Хасково) до 2,35 лв./литър (Бургас). В осем области се отчита седмично понижение на ценовите стойности, достигащо до 6,3% в Благоевград, докато в други четири продуктът поскъпва в рамките на 0,5% - 1%. Така, средната цена на едро за страната намалява с 1% на седмична база, до 2,07 лв./литър.
 
Предлагането на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,29 лв./литър (Хасково) до 2,79 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). Изменения на цените на седмична база се регистрират в шест области, като при всичките е налице поскъпване на олиото, в рамките на 2,1% - 4,3%, най-значително във Варна. Средно за страната, цената на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети е 2,49 лв./литър, с 0,8% по-висока на седмична база,.

В другите търговски обекти (ДТО) рафинираното олио се предлага на цени от 2,35 лв./литър (Добрич) до 2,85 лв./литър (Габрово). Седмична промяна на цената се наблюдава единствено в София – повишение с 3,8%, което води до увеличение на средната стойност за страната с 0,4%, до 2,57 лв./литър.

През наблюдавания период цените на олиото в по-малките търговски обекти са средно с 0,08 лв./литър по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата достига до 0,31 лв./литър в Пазарджик. В осем области цените на продукта в ДТО са с до 0,29 лв./литър (Кюстендил) по-ниски от тези в големите търговски вериги.
Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,42 лв./литър за ГТВ и 0,50 лв./литър за ДТО, като разликата между двата типа цени е най-голяма за големите супермаркети в Благоевград – 0,87 лв./литър , а за по-малките магазини – в Плевен – 0,93 лв./литър.