Актуални агро новини.Австрийските производители на хранителни продукти отказват задължителното обозначение за произход на яйцата.

Австрийските

производители на хранителни продукти казаха "Не" на задължителното обозначение за произход на яйцата. Повод за съобщението на браншовия съюз е скандалът със замърсените с фипронил яйца , , разтърсил Европа през последните дни и стигнал дори до Азия.

"Сигурността на храните е задължение на всички участници по веригата, от фермера до търговеца на дребно. Само, ако всички спазват правилата, ще можем да предотвратим подобни случаи като с фипронила", се казва в съобщението. Браншовият съюз смята, че е несправедливо отговорността да се прехвърля на преработвателите, след като замърсяването е станало във фермите. В дебатите понятията "сигурност на храните" и "произход" се смесват, без обаче да имат непременно нещо общо. Информацията за произхода на преработените яйца няма да доведе до повече сигурност, посочват браншовиците. Според тях етикетът на опаковката не може да замени спазването на изискванията за сигурност в яйцефермите. За компаниите задължителното обозначение е свързано с огромни разходи, особено в случаи, когато доставчикът не е в състояние да изпълни договора и трябва спешно да се търси друг. Такъв случай имаше тази пролет в Австрия, когато бяха унищожени опаковки за стотици хиляди евро, заради етикет, на който пише, че яйцата са от кокошки, отглеждани на открито.