Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ и Институт по животновъдни науки.

На 4 септември в гр. Угърчин ще се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис - Ловеч) и Институт по животновъдни науки (ИЖН) - гр. Костинброд.

На семинара доц. д-р Пламен Христов – ИЖН - Костинброд ще запознае присъстващите с грижите по третиране и зазимяване на пчелни семейства и слаби отводки.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Ловеч ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на животновъдството по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Угърчин, обл. Ловеч , в пчелина на земеделски производител.