Актуални агро новини.Конференция на тема: Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС.

По време на събитието

Момчил Неков, докладчик на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократи в Европейския парламент по доклада, ще представи и обсъди доклада с цел консолидиране на позиция на българския пчеларски сектор по темата.

В контекста на обсъждане на бъдещето на Общата селскостопанска политика, сектор „Пчеларство“ трябва да получи видимост заради голямата роля, която имат пчелите чрез опрашване на голяма част на селскостопанските култури, но също така и запазване на биологичното разнообразие. Предизвикателствата пред сектора у нас са специфични, но тази конференция е възможност те да бъдат представени и включени в бъдещия официален документ на Европейския парламент.

По време на събитието ще бъдат представени и тенденции в сектора у нас - а именно: големият ръст в сектор био пчеларство през последните години в опит за обяснение на тази тенденция; проблемът около обединението в сектора, който пречи за заформяне на българска позиция на пчеларите; ролята на дигитализирането и въвеждането на нови технологии като решение в развитието на сектора у нас.

, 'script', 'facebook-jssdk'));