Актуални агро новини.Намалял е износът на свинско месо от ЕС през първото полугодие на годината.

С 233 хиляди тона е намалял износът на свинско месо от Европейския съюз през първото полугодие на 2017-та, сравнено със същия период на 2016-та. Основната причина е въздържанието на Китай от големи поръчки.

За периода от януари до края на юни износът на свинско от Европейския съюз за Китай е намалял с повече от 30 процента до 684 хиляди тона. Засегнати са почти всички страни-членки, като най-голям спад регистрират Германия и Дания, едни от водещите производители в сектора. Основният конкурент на Европейския съюз, Съединените щати, също отбелязва спад при доставките на месо. По данни на американската експортна организация износът на свинско за Китай през първото полугодие е паднал с 6 на сто до 181 хиляди тона. Докато експортът за Китай е в стагнация, продажбите от Европа за други пазари се развиват положително. За Япония има плюс от близо 7 процента до 210 хиляди тона. Още по-голямо увеличение бележат доставките за Южна Корея, нараснали с една четвърт до 147 хиляди тона. На трето място по ръст се нареждат Филипините, закупили през първите 6 месеца от годината 11 процента повече свинско от Стария континент, или общо 128 хиляди тона.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));