Актуални агро новини.Модернизират пристанището във Варна по рибарската програма.

Правителството учреди безвъзмездно право на строеж върху имот, част от морското дъно, в полза на община Варна. Площта е в границите на вътрешните морски води на България в Черно море. Това ще позволи на общината да реализира проект за модернизация на рибарското пристанище „Карантината” по Програмата за морско дело и рибарство.

Проектът за модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“ включва пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение и изграждане на нови пристанищни съоръжения за защита на пристанищната акватория от ветрово и вълново въздействие , както и за обслужване на риболовните кораби и за разтоварване и първа продажба на уловите от прясна риба. Сред другите решения на Министерски съвет е прехвърлянето на община Левски на собствеността върху терена и сградите на Професионалната гимназия по селско стопанство в града. Досега имотът е бил в управление на земеделското министерство.