Актуални агро новини.Среднощна акция на ИАРА на езерото ВАЯ.

В ранните часове на 31 август, осем инспектори от ИАРА, съвместно с доброволен сътрудник, са провели акция по установяване на незаконен риболов в езерото Вая. Реализацията продължава от 5:30 ч. сутринта до 11:00 ч. на обяд. Установени са трима нарушители, двама от които малолетни. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, иззети са 20 броя мрежи, с обща дължина над 2 км, 20 кг риба от вида „сулка“ , 30 кг сребриста каракуда. Конфискувани са, съответно първоначално една лодка, в последствие, инспекторите повторно осъществяват влизане в езерото за още две лодки. В тях са намерени над 20 броя мрежи, с дължина над 2 км, 22 кг риба сулка и 30 кг сребриста каракуда. Мероприятието е обезпечено от органите на МВР, посредством телефон 112.

Ръководството на ИАРА е решено масираните проверки на езерото Вая и язовир Мандра да продължат и за напред и да не бъдат с епизодичен характер. Усиленото противодействие на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и прилагането на функциите по опазване на рибните ресурси се извършва в условията на успешна координация между структурите на МЗХГ - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по горите и Българска агенция по безопасност на храните, органите на МВР, както и доброволните сътрудници.