Актуални агро новини.Служител на ДГС Катунци ще бъде наказан с дисциплинарно уволнение.

При съвместна проверка, извършена  на 24 август 2017 г. от мобилно звено на ЮЗДП и инспектори от РДГ Благоевград, е установено, че в двора на къщата в с. Пирин, в която живее Димитър Влахов – горски стражар при ТП „ДГС Катунци” , се съхраняват 10 пространствени кубически метра дърва за огрев. Дървата са без контролна горска марка, пластини с уникален идентификационен номер и превозен билет, доказващ произхода им. За нарушението е съставен констативен протокол и два акта, а дървесината е задържана.

Предвид констатираното нарушение, спазвайки процедурата по Кодекса на труда, въпросният служител ще бъде наказан с дисциплинарно уволнение. Действията ще бъдат предприети след като изтече срока на болничния лист, представен от горския стражар в „ДГС Катунци”. На директора на териториалното поделение на ЮЗДП е разпоредено да провери болничния лист в НОИ.