Актуални агро новини.Няма съществена промяна в средните цени на едро и на дребно на яйцата.

Като цяло, през периода 23 – 30 август 2017 г. средните цени на едро и на дребно на яйца за страната се задържат на нивата от предходната седмица. Изключение прави средната цена на дребно на яйца - размер L в големите търговски вериги (ГТВ), при която се отчита леко повишение.

Средната цена на едро на яйца – размер М за страната се запазва на ниво от 0,19 лв./бр. По области, стойностите се движат в интервала от 0,16 лв./бр. (Ямбол) до 0,22 лв./бр. (Благоевград, Варна, Враца, Ловеч и Смолян). В сравнение с предходната седмица, в шест области се отчита повишение на цените в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,03 лв./бр., най-чувствително във Варна и Смолян, а единствено в Сливен - намаление, с 0,02 лв./бр.

Цените на яйца – размер M в големите супермаркети са в диапазона от 0,22 лв./бр. (Смолян) до 0,26 лв./бр. Седмична промяна на стойностите се регистрират в пет области, като при всичките е налице поскъпване на продукта, достигащо до 0,03 лв./бр. в Добрич. Това не се отразява на средната цена за страната и тя остава 0,25 лв./бр.

По области, яйцата – размер L се търгуват в ГТВ на цени от 0,25 лв./бр. (Смолян) до 0,30 лв./бр. (Разград, Русе и Търговище). В дванадесет области се наблюдава седмично покачване на стойностите от 0,01 лв./бр. до 0,03 лв./бр. , най-значително в Разград, Русе и Търговище, докато само в София и Хасково е налице намаление, с по 0,01 лв./бр. В резултат, средната за страната цена на яйца – размер L в ГТВ се увеличава с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,28 лв./бр.
 
Средно за страната, цените на яйца – размер М и L в другите търговски обекти (ДТО) остават съответно 0,23 лв./бр. и 0,25 лв./бр.

Предлагането на яйца – размер М в ДТО е в ценовите граници от 0,20 лв./бр. (Смолян) до 0,29 лв./бр. (Варна). В пет области е налице поскъпване на продукта на седмична база, достигащо до 0,08 лв./бр. във Варна.

По области, яйцата – размер L се търгуват в по-малките магазини на цени от 0,22 лв./бр. (Смолян) до 0,27 лв./бр. (Видин, Враца, Монтана, София и Стара Загора). Седмично изменение на стойностите се регистрира в девет области – увеличение с между 0,01 лв./бр. и 0,03 лв./бр., най-съществено във Варна.

През наблюдавания период средните за страната цени на дребно на яйца в големите супермаркети са по-високи от тези в по-малките търговски обекти – с 0,02 лв./бр. при размер М и с 0,03 лв./бр. при размер L. Най-голяма разлика в тази посока се отчита за размер М в Добрич, Силистра и Търговище - 0,04 лв./бр., а за размер L – в Силистра и Търговище – 0,06 лв./бр.

В област Варна цените на яйца - размер М в ДТО са с 0,05 лв./бр. по-високи от тези в ГТВ. Подобна е ситуацията и при предлагането на дребно на яйца - размер L в София, където цените на продукта в по-малките магазини са с 0,01 лв./бр. над тези в големите супермаркети.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,06 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО, като най-голяма разлика е налице за големите супермаркети в Ямбол – 0,10 лв./бр., а за по-малките магазини във Варна, Хасково и Ямбол - 0,07 лв./бр. В област Смолян яйцата се предлагат на едро на цена, с 0,02 лв./бр. по-висока от тази на дребно в ДТО.

Към края на м. август 2017 г. средните цени на едро и на дребно на яйца за страната отбелязват леко повишение спрямо нивата отпреди един месец, с 0,01 лв./бр.