07 лв./литър" />

Средната цена на едро на слънчогледовото олио за страната се запазва на ниво от 2,07 лв./литър - Agro-CONSULTANT.net

Актуални агро новини.Средната цена на едро на слънчогледовото олио за страната се запазва на ниво от 2,07 лв./литър.

През периода 23 – 30 август 2017 г. средната цена на едро на рафинираното слънчогледово олио за страната остава без изменение спрямо предходната седмица, докато тези на дребно и в двата вида наблюдавани търговски обекти бележат леко понижение.

Средната цена на едро на слънчогледовото олио за страната се запазва на ниво от 2,07 лв./литър. Стойностите продължават да са най-ниски в Хасково (1,80 лв./литър), а най-високи - в Бургас (2,35 лв./литър). В четири от областните центрове се наблюдава намаление на цените спрямо предходния седмичен период, в рамките на 0,5% - 4%, най-значително в Добрич. Същевременно, в областите Враца и Ямбол продуктът поскъпва съответно с 0,5% и 1,1%.

Търговията на дребно с олио в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 2,29 лв./литър (Пловдив, Силистра, Търговище и Хасково) до 2,79 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В дванадесет области се отчита седмично понижение на ценовите стойности, достигащо до 4,2% в Пловдив, Силистра и Търговище. Единствено в област Шумен продуктът поскъпва, с 4,3%. Така, средно за страната, цената на олиото в ГТВ намалява с 1,6% на седмична база, до 2,45 лв.литър
 
Средната цена на дребно за страната на слънчогледовото олио в другите търговски обекти (ДТО) е 2,56 лв./литър, с 0,4% по-ниска на седмична база. По области, стойностите варират от 2,35 лв./литър (Добрич) до 2,85 лв./литър (Габрово) , като единствено във Варна се регистрира изменение спрямо предходния седмичен период – понижение с 3,7%. 
Цените на слънчогледовото олио в по-малките магазини са средно с 0,11 лв./литър по-високи от тези в големите супермаркети, като тази разлика е най-голяма в Пазарджик - 0,40 лв./литър. В четири области цените на продукта в малките магазини са по-ниски от тези в големите супермаркети с до 0,29 лв./литър (Кюстендил).

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,38 лв./литър за ГТВ и 0,49 лв./литър за ДТО, като достига съответно до 0,87 лв./литър в ГТВ в Благоевград и до 0,94 лв./литър в ДТО в Плевен. През изминалата седмица в област Бургас средната цена на дребно на продукта в ГТВ е по-ниска от тази на едро с 0,01 лв./литър.

През изтеклия месец август 2017 г. цените по веригата на предлагане на рафинирано слънчогледово олио в страната бележат леки разнопосочни изменения спрямо предходния месец.
Средно за страната, към края на м. август цените на продукта на едро и на дребно в по-малките магазини се понижават съответно с 0,7% и 0,4% на месечна база, докато тази на дребно в големите търговски вериги се покачва с 0,4%.