Захар
Захар

Актуални агро новини.Средните цени на бяла кристална захар се задържат на нивата от предходната седмица.

През периода 23 – 30 август

2017 г. средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети бележи леко понижение.

Средно за страната, цената на едро на захарта остава 1,59 лв./кг. По области, продуктът се търгува на цени от 1,42 лв./кг (Добрич) до 1,98 лв./кг (Бургас). В четиринадесет от областите, в които е налице предлагане на едро, се регистрират разнопосочни изменения на цените на седмична база, в границите от -2,6% (Стара Загора) до +3,5% (Пловдив).

Цените на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 1,54 лв./кг (Бургас , Добрич, Сливен, Шумен и Ямбол) до 1,75 лв./кг (Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Смолян). Седмични ценови изменения се наблюдават в дванадесет области, като в десет от тях стойностите се понижават от 1,7% (Търговище) до 6,5% (Разград), а само в две – Благоевград и Кюстендил, е налице повишение, с 3,1%. В резултат, средната за страната цена на дребно на захарта в големите супермаркети намалява с 0,6% спрямо предходния седмичен период, до 1,65 лв./кг.

Предлагането на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовите граници от 1,70 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). Само в две области се отчитат седмични ценови изменения – повишение с 5,8% в София и понижение с 2,7% в Пазарджик. Това не се отразява на средната цена за страната и тя се запазва на ниво от 1,81 лв./кг.

През наблюдавания период цените на захарта в ДТО са средно с 0,16 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,41 лв./кг. 

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,06 лв./кг за ГТВ и 0,22 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в област Плевен – 0,22 лв./кг, а за по-малките магазини – в Пловдив – 0,44 лв./кг. В три области средните цени на дребно на продукта в ГТВ са с до 0,44 лв./кг (Бургас) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО в Бургас, където продуктът се предлага на цена, с 0,20 лв./кг под тази на едро в същата област.

Средно за страната, към края на м. август 2017 г. цените на бялата кристална захар на едро и на дребно в по-малките магазини се задържат на нивата отпреди един месец, докато тази на дребно в големите търговски вериги се повишава с 1,0%.