Актуални агро новини.Отглеждането на коноп у нас вече ще става с разрешително.

С подаване на заявление по установен образец, земеделците в България ще могат да отглеждат легално растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол за влакно, семена за фураж и храна , семена за посев. Това е казала пред БНР Стефка Дамянова, експерт от Министерството на земеделието.

Ведомството ще издава разрешително, което ще важи една стопанска година и ще дава право на стопаните да сеят само една реколта на точно определена площ.

Това е регламентирано в проектонаредба, публикувана на интернет страницата на Министерство на земеделието. Над 1000 дка са площите, засети легално с коноп у нас.

"След засяване се предвижда да се информира съответната областна дирекция на МВР за извършена сеитба, като се предостави и копие на издаденото разрешение и съответно информация за местонахожденията на засетите площи", казва още Дамянова.