Актуални агро новини.Констатирано е огнище на нюкясълска болест по птиците в кърджалийското село Глухар.
Констатирано е огнище на нюкясълска болест по птиците в кърджалийското село Глухар. Болестта засяга домашните, както и дивите птици, но болестта не е опасна за човека. Областна дирекция по безопасност на храните, град Кърджали е взела проби от умрели домашни птици, след като собствениците им са информирали за смъртността. Лабораторните резултати доказват, че птиците са умрели от нюкясълска болест (Псевдочума при птиците). Не е констатирано наличие на птичи грип.   С цел ограничаване и ликвидиране на болестта Българската агенция по безопасност на храните незабавно предприе мерки съгласно европейското законодателство, тъй като болестта причинява значителни икономически загуби. Всички 1700 домашни възприемчиви птици в селото са умъртвени по хуманен начин.  Днес ще бъде извършена дезинфекция на животновъдните обекти. Предстои ваксинация на всички домашни птици в селища попадащи в 3 километровата предпазна зона около огнището. Всеки ден се извършват клинични прегледи на домашните птици в 10 километровата наблюдавана зона. Вероятната причина за появата на нюкясълска болест е чрез диви птици. Забранена е търговията и придвижването на живи птици и продукти, добити от тях, както и пазарите и провеждането на изложби на птици в предпазната и наблюдаваната зона.   Собствениците на убитите птици ще бъдат обезщетени по реда на Наредба за условията и реда за разходване на средства за покриване на разходите свързани с епизоотичните рискове.
, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));