Актуални агро новини.Предстои обявяването на първото вековно дърво в Хасково.

РИОСВ- Хасково стартира процедура по обявяването на първото и единствено в Хасково вековно дърво. То е от вида полски бряст и се намира в двора на СУ „Св. П. Хилендарски“ в областния град. Предложението за обявяване му е направено от Община Хасково по инициатива на група граждани.

След извършена проверка на място от експерти по биоразнообразие от РИОСВ - Хасково е констатирано, че дървото е в добро състояние. То е с обиколна на стъблото 3,50 м., височина 14 м. и приблизителна възраст 200 години. Предвид тези характеристики е направено предложение до МОСВ за обявяване на дървото за вековно. Това става с издаването на заповед от министъра на околната среда и водите и публикуването й в „Държавен вестник“.

След обявяването на вековното дърво за защитено и забележително, собственикът на имота - Община Хасково, трябва да го обозначи с информационно-указателна табела и ограда. Общината има задължение и да полага грижи за опазването на дървото от унищожаване или увреждане според чл. 111 от Закона за биологичното разнообразие. Забранени са всички дейности , които биха довели до унищожаване и увреждане дърветата, обявени за защитени.

Ръководството на училището също изразява в специално писмо своята подкрепа за поетата инициатива и готовност за полагане на грижи за опазването на двувековния бряст в своя училищен двор.

На територията, контролирана от РИОСВ- Хасково вековните дървета са 140.