Актуални агро новини.Условия за получаване на качествени пчелни продукти.

На 09 септември в гр. Варна ще

се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр Варна) и Технически университет (ТУ) - гр. Стара Загора.

На семинара проф. Иванка Желязкова от Тракийския университет ще запознае гостите с хигиенното поведение при пчелните семейства като фактор за повишаване продуктивността и качеството на пчелните продукти. В рамките на семинара, експертът ще представи проучвания от хигиенното поведение на медоносната пчела в България.
 
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ във Варна ще разяснят на участниците на семинара възможностите за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
 
П Р О Г Р А М А:
8:45 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 
09:00 – 11:00 ч. Хигиенното поведение при пчелните семейства като фактор за повишаване продуктивността и качеството на пчелните продукти 
Лектор: Проф. Иванка Желязкова, Тракийски университет 
11:00 – 11:15 ч. Пауза 
11:15 – 12:15 ч. Проучвания на хигиенното поведение на медоносната пчела в България
Лектор: Проф. Иванка Желязкова, Тракийски университет 
12:15 – 12:45 ч. Възможности за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. 
Лектори: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ 
12:45 ч. Дискусия и закриване на семинара
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. То ще се проведе във Варна, Дворец на културата и спорта, бул. “Княз Борис I“ № 115
, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));