Актуални агро новини.Скандалът с яйцата: ускоряване на предупрежденията при хранителни рискове в ЕС.

Заразяването на яйца

с инсектицида Фипронил, което засегна почти всички държави членки, и начини за подобряване на системата за бързо уведомяване на ЕС ще бъдат дебатирани от евродепутатите, Комисията и Съвета във вторник сутрин - 12 септември.

Евродепутатите ще разпитат Комисията и Съвета относно предприетите до момента мерки за гарантиране на безопасността на храните и ще обсъдят начини за подобряване на функционирането на системата за бързо уведомяване на ЕС за храни и фуражи, за да се възстанови доверието на потребителите в яйчните продукти.

На 31 август комисията по земеделие на Парламента обсъди с Комисията скандала с яйцата. По време на дебата много евродепутати подчертаха, че ЕС се нуждае от по-бърз обмен на информация относно рискове, свързани с безопасността на храните, както и от по-строги санкции за измамници.

Фипронил е инсектицид, използван против бълхи, кърлежи и други, и е класифициран от Световната здравна организация (СЗО) като умерено опасен. В ЕС ползването му е забранено за всички животни, от които се добиват храни.

Незаконната употреба на Фипронил в птицеферми беше първоначално докладвана на Европейската комисия чрез системата за бързо уведомяване за храни и фуражи на ЕС на 20 юли.  Повечето от фермите се намират в Нидерландия и Белгия. Милиони яйца вече са изтеглени от пазара на ЕС.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));