Актуални агро новини.Спокоен пазар на яйца в началото на септември.

Без съществена промяна остават средните цени на едро и на дребно на яйца за страната през периода 30 август – 6 септември 2017 г., спрямо предходната седмица.

По области, яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0,18 лв./бр. (Хасково, Шумен и Ямбол) до 0,23 лв./бр. (Ловеч и Смолян), показва анализ, публикуван на сайта на земеделското ведомство.  В по-голяма част от областите на страната, където е отчетено предлагане на едро на продукта, стойностите се повишават в рамките на 0,01 – 0,03 лв./бр. на седмична база, най-чувствително в Стара Загора. В резултат, средната стойност за страната се увеличава с 0,01 лв./бр., до 0,20 лв./бр.

Цените на яйца – размер М в големите търговски вериги (ГТВ) се движат в интервала от 0,22 лв./бр. (Варна, Добрич и Смолян) до 0,26 лв./бр. (Благоевград, Кюстендил, София и Търговище). В дванадесет области се отчита седмично поевтиняване на продукта от 0,01 лв./бр. до 0,03 лв./бр. , най-съществено в Добрич. Така, средната стойност за страната се понижава с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,24 лв./бр.

Средно за страната, цената на яйца – размер L в големите супермаркети се задържа на ниво от 0,28 лв./бр. По области, стойностите варират от 0,24 лв./бр. (Шумен) до 0,30 лв./бр. В сравнение с предходната седмица, в дванадесет области се наблюдават разнопосочни ценови изменения в границите от -0,02 лв./бр. до +0,02 лв./бр.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в другите търговски обекти (ДТО) остават 0,23 лв./бр. за размер M и 0,25 лв./бр. за размер L.

Предлагането на яйца – размер М в по-малките магазини е в ценовия диапазон от 0,20 лв./бр. (Смолян) до 0,26 лв./бр. (Видин, Враца и Монтана). В областите Видин, Враца, Монтана и Разград се отчита седмично повишение на цените с по 0,01 лв./бр., докато във Варна е налице намаление - с 0,05 лв./бр.

По области, цените на яйца - размер L в ДТО се движат от 0,22 лв./бр. (Смолян) до 0,27 лв./бр. В сравнение с предходната седмица, във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Разград се наблюдава увеличение на цените с по 0,01 лв./бр., а във Варна и Шумен - намаление с по 0,01 лв./бр.

През наблюдавания период средните за страната цени на дребно на яйца в големите супермаркети са по-високи от тези в по-малките търговски обекти – с 0,01 лв./бр. при размер М и с 0,03 лв./бр. при размер L. Най-голяма разлика в тази посока се отчита за размер М в Търговище - 0,04 лв./бр., а за размер L – в Силистра и Търговище – 0,06 лв./бр. В четири области цените на яйца - размер М в ДТО са с до 0,02 лв./бр. (Варна) по-високи от тези в ГТВ.