Актуални агро новини.Неизпълнени предписания установи проверката на РИОСВ – Пазарджик в Пещера.

Неизпълнение на предписанията за премахване на отпадъците и химичните вещества и смеси от площадките на двата обекта на фирмата „Екотроника” ЕООД в Панагюрище установи проверката на РИОСВ – Пазарджик на 13 септември.

За обекта в Индустриален парк „Оптикоелектрон” проверката констатира, че не е изпълнено предписание на РИОСВ – Пазарджик от 14 август 2017 г. за почистване на площадката от отпадъците, за които инспекцията не е издала разрешение за съхраняването им и за представяне на документи за предаването им на лице, което притежава разрешение за тази дейност. Проверката в местността „Полето” на 5 септември в Панагюрище установи, че и там фирмата продължава нерегламентирано да съхранява отпадъци и химични вещества и смеси. Срокът за почистването на двата обекта и премахването на отпадъците и химичните вещества и смеси от тях изтече на 12 септември 2017 г.

За новите административни нарушения на Закона за управление на отпадъците на „Екотроника”ЕООД ще бъде съставен акт.

Директорът на РИОСВ – Пазарджик сигнализира Районната прокуратура в Панагюрище за незаконните дейности и допуснатите нарушения на екологичното законодателство от „Екотроника”ЕООД.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));