Актуални агро новини.Лек спад при цените на бялата кристална захар.

През периода 6 – 13 септември 2017 г. средните цени на едро и на дребно на бяла кристална захар за страната бележат лек спад спрямо предходната седмица.

На тържищата в различните области захарта се търгува в ценовия интервал от 1,40 лв./кг (Добрич) до 1,79 лв./кг (Враца). В сравнение с предходната седмица, в десет области се наблюдава понижение на цените на продукта от 0,7% до 3,3%, най-чувствително в Бургас, а в други четири – повишение, с между 0,6% и с 2 ,0% (Пловдив). В резултат, средната цена на едро за страната намалява с 0,6% на седмична база, до 1,57 лв./кг.

Цените на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 1,51 лв./кг (Пловдив) до 1,75 лв./кг (Смолян). Седмични ценови изменения се наблюдават в седемнадесет области, като в шестнадесет от тях стойностите се понижават от 0,6% до 1,9% (Разград, Русе, Силистра и София), а единствено във Варна е налице повишение, с 1,2%. Така, средната за страната цена на дребно на захарта в големите супермаркети намалява с 0,6% спрямо предходния седмичен период, до 1,60 лв./кг.
 
Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,69 лв./кг (Шумен) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). В четири области е налице ценово отклонение спрямо предходната седмица, в границите от –10,6% (Шумен), до +2,9 (София). Средно за страната, цената на дребно на продукта в по-малките магазини е 1,80 лв./кг, с 0,6% по-ниска на седмична база.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,20 лв./кг над тази в големите супермаркети, като най-голяма разлика се наблюдава в Разград – 0,42 лв./кг.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,03 лв./кг за ГТВ и 0,23 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в Добрич и Смолян – 0,22 лв./кг, а за по-малките магазини – в Пловдив – 0,40 лв./кг. В шест области цените на дребно в ГТВ са с до 0,24 лв./кг (Бургас) по-ниски от тези на едро.