Актуални агро новини.Участвай във финалния етап от изготвянето на Атласа на гнездящите птици в Европа.

Започва финалният етап от изготвянето на второто издание на Атласа на гнездящите птици в Европа. Това е една от най-мащабните инициативи за картиране на биологичното разнообразие на Стария континент и обхваща повече от 600 вида птици в над 50 държави. Атласът ще представи карти на разпространението на базата на данни , събрани в периода 2013-2017 г., като целта е всяка държава да предостави максимално пълна информация за видовете гнездящи птици във всеки 50x50 км квадрат на територията й.

За допълване на видовите списъци за  квадратите в България имаме нужда и от вашата помощ! На територията на страната попадат 63 квадрата с размер 50x50км. Приложената карта показва броя видове по квадрати, установени до към месец май 2017 г. Можете да намерите номера на всеки квадрат на картата и да разгледате изготвения предварителен списък на видовете, установени в него. Всеки файл съдържа карта на квадрата, списък с видовете птици, които са установени до момента в рамките на изследвания период, както и списък на приоритетни за търсене видове. Приоритетни за търсене са видове, които има вероятност да се срещат в квадрата, но за които нямаме по-нови данни. Ако имате наблюдение по време на размножителния сезон в периода 2013-2017г. на някои от търсените видове, или друг вид, който не е включен сред установените видове, можете да предоставите информацията за целите на Атласа чрез SmartBirdsPro (за предпочитане) или като попълните тази форма.

Всички предоставени данни ще бъдат използвани от БДЗП единствено за целите на Европейския атлас на гнездящите видове птици!