Актуални агро новини.Качеството на въздуха се подобрява, но общините трябва да предприемат още мерки.

„Проблемът със замърсяването на въздуха е изключително сериозен и за решаването му трябва да бъдат положени усилия на всички нива. Обявих това за приоритет още с встъпването си в длъжност, защото качеството на атмосферния въздух е пряко свързано със здравето на хората, но той е и много труден за решаване“. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов пред депутатите от парламентарните комисии по околна среда и по здравеопазване, които обсъдиха на съвместно заседание чистотата на въздуха и мерките за подобряването му.

Превишенията на фини прахови частици (ФПЧ10) е основен проблем за качеството на въздуха в селищата. Според анализа на данните продължава тенденцията за намаляване на броя  на превишенията и на стойностите на средногодишната концентрация. „Наблюденията са от измервания за последните 6 години при различни метеорологични условия. Нормите в българското и европейското законодателство още не са достигнати, но подобрението е устойчива тенденция“, подчерта министър Димов.

Данните от измерванията за качеството на въздуха през 2016 г. показват, че вече има общини с постигнати изисквания за качеството на въздуха – като Девня, Добрич, Пирдоп и Сливен. „Това е положителна тенденция, при условие че доскоро България не докладваше пред ЕК нито една община в съответствие с изискванията. Проблемът трябва да е ясно адресиран от местната власт, която да вземе мерки за намаляване на замърсяването“, категоричен бе министърът.

Качеството на въздуха ще бъде приоритетна тема и за българското председателство на ЕС. „Не само България, но още 15 държави са изправени пред наказателна процедура за качеството на въздуха“, каза Нено Димов. С решение на Съда на ЕС от 5 април т. г. България бе осъдена за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух за периода 2007-2014 г. и за липса на планове за подобряване на въздуха. Сега общините и МОСВ работят за решаване на проблема.

Мерките за подобряване качеството на въздуха са в две посоки. По ОПОС 2014-2020 се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на проблемните общини. В момента всички имат приети програми за това или са в процес на актуализация на общинските планове. Сключени са договори с общините Асеновград, Благоевград, Варна, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър , Перник, Пловдив, Шумен. „От общинските власти зависи колко ефективно ще използват средствата. Те трябва точно да определят причините за замърсяването, начините за решаване на проблема, но и възможните източници на финансиране и сроковете за решаване на проблема с качеството на въздуха“, подчерта министърът. Общините регистрират два основни източника на замърсяване – битовото отопление с твърди горива и стария автомобилен парк.

Разработва се Национална програма за качеството на атмосферния въздух с Международната банка за възстановяване и развитие. Тя се финансира по проект в рамките на ОПОС и трябва да е готова до март 2018 г., след което ще бъде приета от Министерския съвет. Документът ще набележи политики и мерки, които общинските власти не са в състояние да планират и приложат самостоятелно. Междуведомствена работна група трябва да анализира възможните мерки при горивата за битово отопление, като се стимулира ползването на въглища с по-висока калоричност и по-ниско съдържание на сяра и пепел. Друга работна група ще определи начините  за подобряване качеството на въздуха при автомобилния транспорт и характеристиките, на които трябва да отговарят автомобилите.

Министър Нено Димов коментира пред парламентарните комисии протестите в село Труд и Нова Загора срещу миризмите от дейността на биоцентралите там. „Ние нямаме законодателно основание за решение на проблема. След разговори с Министерството на здравеопазването започваме работа по нов регламент за отстояние на обектите от населените места, защото старата наредба е отменена. Инсталациите за биомаса са съвременни технологии за решаването на екологични проблеми, но работата им не може да е за сметка на здравето и комфорта на хората в района“, категоричен беше министърът на околната среда и водите.