Актуални агро новини.Подмярка 4.2 дава предимство за работни места и качество.

Експортно ориентираните и осигурилите повече работни места предприятия ще имат най-голямо предимство  при точкуването по Подмярка 4.2  от ПРСР. Тя е насочена към  модернизиране на физическите активи на преработвателните предприятия за земеделска продукция и създаването на ново качество на производството, включително и свързаното с късите вериги на доставка. Според Кристина Цветанска председател на Асоциацията на консултантите по Европейски проекти, най-голямата новина е въвеждането на ИСУН, нова облекчена Информационна система за управление и наблюдение, която заменя ИСАК. От това се очаква повече прозрачност. Ще бъде преустановена и практиката с протокол, след крайния срок за подаването на проектите, да бъдат нанасяни корекции. Не приемаме, че се дават прекалено много предимства на чувствителните сектори, като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство, твърди Кристина Цветанска. Нужни са поне 7 години след обявяването им за такива, че да се усети резултатът. Очаква се подмярката да бъде отворена на 20 октомври тази година.

Повече новини за подмярка 4.2 и репортажи за приложението и в стопанствата по общините от Софийското поле, гледайте в предаването „Говори България“ тази неделя , 24 септември от 18:00 часа, с водещ Ваня Манолова.

Автор: Ваня Манолова