Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и БАБХ - ОДБХ - гр. Перник.

На 29 септември 2017 г. в гр. Перник ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Перник) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Перник.

На семинара д-р Людмил Цветков – началник отдел „Здравеопазване на животните”, ОДБХ - гр. Перник ще представи на присъстващите нормативната база и изисквания към животновъдните обекти при регистрация по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Перник ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане на земеделските производители по  Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020.

Събитието ще се проведе в гр. Перник, Синдикален дом, залата на КНСБ на 4 етаж и посещение на фермата на Огнян Илиев от с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник.

, , fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));