Актуални агро новини.На 30 септември изтича срокът за захарните квоти в Европейския съюз.

На 30 септември изтича срокът за захарните квоти в Европейския съюз. Подготовката за тази мярка започна с реформата на европейския захарен пазар през 2006-та. Това даде на сектора по-голяма конкурентоспособност на международно ниво.

Производителите на захарно цвекло и преработвателите и в бъдеще ще се нуждаят от подкрепата на Брюксел, се казва в специална декларация на Европейския икономически и социален комитет. За да могат захарните заводи в Европа да се възползват от възможностите на неограничения износ, те трябва да имат достъп до пазарите на трети страни, се казва в документа. Европейската комисия трябва да се погрижи за това при преговорите си за споразумения за свободна търговия.

Обвързаната подкрепа за фермерите, отглеждащи захарно цвекло, остава важен инструмент, с чиято помощ този сектор ще бъде запазен в някои държави-членки на Съюза, твърдят експертите от Комитета. Въпреки това някои страни са против тази подкрепа. Сред тях са Германия , Холандия и Белгия, където производството е голямо. Те се аргументират с факта, че реформата от 2006-та е целяла преместването на производството на цвекло в подходящи за целта региони. Изплащането на обвързана подкрепа в страни като Италия и Испания противоречало на тази мярка.

Захарният сектор в Европа е регулиран още от 1968 година, като гарантираните цени винаги са били обвързани с ограниченията на производствените квоти. Реформата от 2006 година имаше за цел да намали предлаганите количества, като за целта минималните цени бяха редуцирани с 40 процента. С отпадането на квотите в края на месеца всички ограничения стават невалидни, както за производство и преработка, така и за износ.