Актуални агро новини.Зам.-министър Кънчев участва в първата Конференция на страните по Конвенцията Минамата относно живака.

Зам.-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев участва в първата Конференция на страните по Конвенцията Минамата под наслов „Да изпратим живака в историята“. Тя се провежда от 24 до 29 септември в Женева и чества влизането в сила на конвенцията.

В срещата на високо ниво , организирана в рамките на първата Конференция, зам.-министър Кънчев ще дискутира заедно с министри от още 80 държави предизвикателствата, свързани със замърсяването с живак на води, въздух и почви. В Двореца на нациите, европейското седалище на ООН, представителите на високо ниво ще участват в интерактивен диалог с официални лица на организацията и други международни институции за обединени действия по Конвенцията.

Конвенцията Минамата влезе в сила на 16 август 2017 г. след като беше ратифицирана от общо 50 държави, а към днешна дата броят на ратификациите вече е 83. Конвенцията регулира целия жизнен цикъл на живака, като въвежда ограничения и изисквания за първичния добив,  производството и търговията с живак и продукти с добавен живак и екологосъобразното управление на отпадъците от живак.

България е една от първите държави от ЕС, ратифицирали Конвенцията Минамата със закон, приет от 43-то Народното събрание на 2 септември 2016 г.