Актуални агро новини.Спад в цената на замразеното пиле.

Като цяло, през периода 20 – 27 септември 2017 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо в страната са около или малко над нивата от предходния седмичен период. Изключение прави средната цена на едро на замразено пиле, която бележи леко понижение.

Пиле-замразено

Средната цена на едро на охладеното пиле за страната е 3,70 лв./кг, с 0,5% по-ниска на седмична база. Предлагането на стоковите тържища по области е на цени от 2,66 лв./кг в Ямбол до 4,60 лв./кг в Добрич. В областите София, Плевен и Враца е налице седмично поевтиняване на продукта с между 1,5% и 8,6%, а единствено в Бургас се наблюдава повишение на цената – с 2,2%.

За поредна седмица при търговията на дребно със замразено пиле в големите търговски вериги (ГТВ) цените се запазват в границите от 4,37 лв./кг във Враца и Монтана до 4,97 лв./кг в Смолян. В областите Варна, Благоевград и София се продуктът поскъпва в рамките на 2,1% - 3,2% спрямо предходния седмичен период. В резултат, средната цена на дребно на замразено пиле в ГТВ за страната се повишава с 0,4% на седмична база, до 4,69 лв./кг.

През наблюдавания период средната за страната цена на дребно на замразеното пиле в големите супермаркети е с 0,99 лв./кг по-висока от тази на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Ямбол (2,11 лв./кг), а най-малка – в Добрич (0,20 лв./кг).

Предлагането на дребно на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия интервал от 4,50 лв./кг (Велико Търново и Габрово) до 5,30 лв./кг (Разград). Изменение на цените спрямо предходната седмица се регистрира само в областите Благоевград, София и Шумен, където продуктът поскъпва съответно с 2%, 2,1% и 6,6%. Средната стойност за страната в ДТО е 4,79 лв./кг, с 0,4% над нивото от предходния седмичен период.

Цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са средно с 1,09 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,92 лв./кг в Ямбол.

Средно за страната, цената на замразеното пиле в ДТО е с 2,1% по-висока от тази в ГТВ.

Пиле – прясно, охладено

Средната цена на едро на охладеното пиле за страната е 4,47 лв./кг, без промяна на седмична база. Предлагането на продукта на тържищата е в ценовите граници от 3,95 лв./кг в Търговище до 4,83 лв./кг в Благоевград. Седмични отклонения на стойностите се отчитат само в две области – понижение с 0,2% в Благоевград и повишение с 1,1% в Добрич.

При търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети се отчита покачване на средната стойност за страната с 1,4% на седмична база, до 4,91 лв./кг. По области, цените на продукта са в границите от 4,45 лв./кг в Добрич до 5,25 лв./кг в Пазарджик. В сравнение с предходния седмичен период, в осем от областите е отчетено поскъпване на охладеното пиле от 3,2% до 7,8%, най-чувствително в Шумен, докато в Благоевград и Кюстендил продуктът поевтинява с по 2,9%.

През изминалата седмица средната цена на дребно на охладеното пиле в ГТВ за страната е с 0,44 лв./кг по-висока от тази на едро, като разликата в тази посока отново е най-висока в Пловдив - 0,95 лв./кг. В областите Добрич и Варна цените на охладеното пиле в големите супермаркети са по-ниски от тези на едро, съответно с 0,05 лв./кг и 0,07 лв./кг.

В по-малките магазини охладеното пиле продължава да се предлага на най-ниски цени в Русе (4,43 лв./кг), а на най-високи - в Плевен (5,35 лв./кг). В област Шумен продуктът поскъпва с 5,3% спрямо предходната седмица, докато в София поевтинява с 2,9%. В резултат, средната стойност за страната в тези обекти нараства с 0,2% на седмична база, до 5 ,00 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,53 лв./кг по-високи от тези на едро, като тази разлика отново е най-висока във Велико Търново - 1,30 лв./кг. Изключение е област Русе, където цената на продукта в ДТО е с 0,25 лв./кг по-ниска от тази на едро.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 1,8% по-високи от тези в големите търговски вериги.