Актуални агро новини.Среща-семинар на НССЗ и ССА - ОСЗ - гр. Кърджали.

На 04 октомври 2017 г. в с. Кирково, обл. Кърджали ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Кърджали) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по земеделие (ОСЗ) - гр. Кърджали.

На семинара доц. д-р Христина Георгиева – ОСПЗ - гр. Пазарджик ще представи на присъстващите избор и подготовка на мястото и посадъчния материал, разсадопроизводство на пипер, както и отглеждане на пипер тип капия на открито.

Доц. д-р Христина Георгиева ще запознае земеделските стопани с особеностите на торенето при пипера.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кърджали ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в с. Кирково, обл. Кърджали - залата на Читалището

, 'script', 'facebook-jssdk'));