Актуални агро новини.Не тръгна делото срещу бившия директор на ОД „Земеделие“ в Добрич.

Насроченото за днес заседание по делото срещу бившия директор на Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич Стелиян Митев се отложи. Причината - отвод на съдията-докладчик.

Бившият директор на областната земеделската служба в Добрич Стелиян Митев е обвинен в престъпления по служба. Делото трябваше да стартира в Добричкия окръжен съд, но поради отвод на съдия се отлага.

Срещу Стелиян Митев е повдигнато обвинение за това, че в периода от ноември 2009 г. - до март 2013г. , , в качеството си на длъжностно лице и с цел да набави облага за две търговски дружества: „Митев“-ЕООД - Добрич и „Макситур Бряг на изгрева“АД - Варна, не е изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Обвинението е повдигнато от Специализирано звено “Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура. В него се посочва, че в резултат на неговото умишлено бездействие е могло да се стигне до замърсяване и увреждане на имот с площ от близо 15 декара, намиращ се в землището на село Кранево, граничещ с морския плаж и съставляващ част от държавния поземлен фонд. През четирите години подсъдимият е проявил бездействие с висока степен на обществена опасност и е позволил неправомерно ползване на държавния имот. В него са построени незаконно обекти, между които заведение и започнат двуетажен хотел. Не са били предприети действия и за премахване на  преместваеми обекти - бунгала, метални конструкции, фургони, павилиони, каравани и др., поставени в имота без разрешение и без правно основание.

В обвинителния акт се посочва, че бездействието на Стилиян Митев е било изцяло в интерес на частни търговски дружества, едното от които е било собственост на неговия баща, който стопанисва плажната ивица от 2007 г. съгласно сключен концесионера договор.

Стелиян Митев е заемал поста директор на областната земеделска служба в Добрич до 2013 г., а след това директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в МЗ. Престъплението по чл.282, ал.2 предвижда лишаване от свобода от 1 до 8 години.

Автор: Галина Недкова