Актуални агро новини.Реформираната Обща селскостопанска политика ще има амбицията да следва повече екологични цели.

Реформираната Обща селскостопанска политика ще има амбицията да следва повече екологични цели, обяви агрокомисар Фил Хоган. Това ще стане с помощта на по-мащабно използване на прецизни земеделски технологии.

Специалният статут на селскостопанската политика в Европейския съюз често води до противоречия с други сектори, особено с опазването на околната среда, призна Хогън в свое изказване в Брюксел. Заради това още през април комисарите за селското стопанство и за околната среда изработиха общи препоръки за устойчиво управление на водните ресурси.

Освен това Европейската комисия проучва потенциала на нови технологии за прецизно земеделие, сред които са роботи, които измерват нуждите от вода в лозарството и оптимизират напояването. Или пък сензори, чрез които се наблюдава растежа на растенията, както и безпилотни летателни апарати, откриващи и третиращи заболявания и вредители по посевите.

Комисар Хоган обяви още, че се разработва платформа за управление на торенето, чрез която фермерите ще получават точна информация за състоянието на насажденията. Така водата и химическите вещества ще се използват по-ефективно и целенасочено. Платформата ще бъде безплатна и ще използва данни от сателитно наблюдение.

, 'facebook-jssdk'));