Актуални агро новини.64 300 франка е бил средният годишен доход на швейцарския фермер през миналата година.

64 300 франка е бил средният годишен доход на швейцарския фермер през миналата година. Сумата е равна на почти 56 000 евро и е нараснала с близо 5 процента в сравнение с 2015-та.

Увеличението на доходите се дължи основно на по-високите изкупни цени на свинското месо, добрата реколта от грозде и слабото покачване на разходите. Това е компенсирало загубите от по-ниските добиви при полските култури и трудната ситуация на млечния пазар.

През 2016-та средният годишен приход на стопанство е бил малко над 277 хиляди евро, т.е. с около 2 процента повече от предишната година. В животновъдството приходите са нараснали само с 1,2 на сто, тъй като млечният сектор е в криза, докато при свинското и говеждото месо цените са се покачили.

Загуби от почти 3 процента са имали земеделските стопани, които отглеждат полски култури, картофи и захарно цвекло. Отрицателният резултат е причинен най-вече от неблагоприятните климатични условия. Единствено лозарите са отчели добра реколта. Разходите за година са били средно 221 000 евро, като се отчита ръст от 1 процент, причинен от по-високите надници и заплати.

Към споменатите доходи от 56 000 евро, спечелени от селскостопанска дейност, трябва да се добавят и 26 000 евро от странични дейности, като селски туризъм. Така средната чиста печалба за земеделските производители в Швейцария нараства на 82 000 евро.

, 'facebook-jssdk'));